WITAMY
PTMO
FORUM
BIOLOGIA
UPRAWA
GALERIA
ŹRÓDŁA
AUTORZY
NOWOŚCI
 

Jesteś tu: UPRAWA / Porady

Porada 16

Temperatura

 

W anglosaskich publikacjach, zarówno drukowanych, jak i internetowych, temperatura często wyrażona jest w skali Fahrenheita (w °F). W skali tej punktem zerowym jest temp. zamarzania mieszaniny roztworu salmiaku i lodu, a temp. wrzenia wody określono jako 212°; temp. zamarzania chemicznie czystej wody (0°C) wynosi w tej skali +32°; 1°F odpowiada 5/9°C.

Autorem tego sposobu mierzenia temperatury jest Gabriel Daniel Fahrenheit (1686-1736) — mieszczanin... gdański! Od 1709 roku Fahrenheit mieszkał w Holandii. Zajmował się wyrabianiem termometrów i jako pierwszy zastosował rtęć jako ciało termometryczne.

Znana nam doskonale stustopniowa skala celsjusza została zaproponowana później, w 1742 roku, przez szwedzkiego fizyka i astronoma, Andersa Celsiusa.

Aby przeliczyć

stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza:

  1. odjąć 32,
  2. pomnożyć przez 5
  3. podzielić przez 9

stopnie Celsjusza na stopnie Fahrenheita:

  1. pomnożyć przez 9
  2. podzielić przez 5
  3. dodać 32.

Kalkulator

°F = °C

(Przeglądarka musi obsługiwać JavaScript. Wpisz wartość w jedno z pól i wciśnij TAB).