WITAMY
PTMO
FORUM
BIOLOGIA
UPRAWA
GALERIA
ŹRÓDŁA
AUTORZY
NOWOŚCI
 

Jesteś tu: SPOTKANIA

Polskie Towarzystwo Storczykowe “Orchis”

 

Spotkanie założycielskie

Mam przyjemność poinformować, że w dniach 27-28 grudnia 2006 r. odbyło się w Nadarzynie pod Warszawą spotkanie założycielskie Polskiego Towarzystwa Storczykowego “Orchis”. Na spotkaniu obecnych było 10 członków - założycieli. Obecnie trwają procedury prawne mające na celu legalizację PTS “Orchis”. Oficjalne rozpoczęcie działalności PTS “Orchis” przewidywane jest na początek marca br.
Celami Stowarzyszenia są:

  1. Działania wspierające ochronę rodzimych gatunków storczyków i ich siedlisk.
  2. Popularyzacja wiedzy o gruntowych gatunkach storczyków.
  3. Inicjowanie prawotwórczych działań na rzecz tworzenia dobrego  prawa i dobrej praktyki ochrony, zachowania, reintrodukcji, hodowli i uprawy storczyków oraz upowszechnianie tego prawa.

Serdecznie zapraszam do zasilenia szeregów Towarzystwa Storczykowego każdą Osobę zajmującą się zawodowo lub prywatnie tematyką rodzimych przedstawicieli storczykowatych Orchideaceae. Jak tylko zakończy się procedura rejestracji deklaracja członkowska udostępniona zostanie na stronie www.polskie.storczyki.org.pl.

Ze storczykowymi pozdrowieniami,
Jan Kucharzyk
<kucharzyk@polskie.storczyki.org.pl>

Statut PTS “Orchis”

Zapraszamy do zapoznania się z naszym statutem.
Do otworzenia pliku potrzebny jest program Acrobat Reader.

Statut PTS “Orchis”

Biuletyn PTS “Orchis”

Zaczynamy – numer specjalny 0/2007 Biuletynu informacyjnego PTS “Orchis”.

Do otworzenia pliku potrzebny jest program Acrobat Reader.