WITAMY
PTMO
FORUM
BIOLOGIA
UPRAWA
GALERIA
ŹRÓDŁA
AUTORZY
NOWOŚCI
 

Jesteś tu: Uprawa / Problemy / Choroby i szkodniki


5. Szkodniki

 

Na storczykach stwierdza się objawy żerowania kilku szkodników, które są typowe dla szklarni nie tylko polskich hodowców ale także europejskich, występują na wielu innych gatunkach roślin. Na roślinach przywożonych z krajów Azji bądź Ameryki Południowej mogą znajdować się szkodniki zasiedlające storczyki w naturalnych warunkach ich występowania.

 

Przędziorek chmielowiec
(Tetranychus urticae)

Przędziorki żółtobrązowe roztocza długości około 0,5 mm, żerują na spodniej stronie blaszki liściowej, w przypadku dużej liczby szkodników stwierdzić można obecność delikatnej pajęczynki. Na górnej stronie liści stwierdza się żółte mozaikowate przebarwienia, powstałe na skutek wyssania zawartości komórek przez szkodniki. Występowaniu przędziorków sprzyja niska wilgotność powietrza i wysoka temperatura.
Zwalczanie:
Po zauważeniu szkodnika należy zwiększyć wilgotność powietrza przez ustawianie doniczek w kuwetach z keramzytem i wodą, często zmywać liście wodą z kilkoma kroplami płynu "Ludwik", w przypadku dużej liczby roztoczy opryskać rośliny:

 • Karate 025 EC 0,1
 • Talstar 100 EC 0,05
 • Rufast 150 EC 0,04

 

Tarcznik oleandrowiec
(Aspidiotus nerii)

Na górnej stronie liści szarawobiałe tarczki samic szkodnika o średnicy około 2 mm. Tkanka w miejscu przytwierdzenia owadów i wokół tarczki żółknie i zamiera.

 

Misecznik cytrusowiec
(Coccus hesperidum)

Szkodnik żeruje po obu stronach liści w postaci żółtych lub brązowych wypukłych tarczek. Tkanka jak w przypadku poprzedniego szkodnika żółknie i zamiera, ponadto owady wydzielają "rosę miodową"- lepką substancję na której rozwijają się saprofityczne grzyby sadzakowe.

 

Wełnowiec szklarniowy
(Pseudococcus longispinus)

Na młodych liściach, w zagłębieniach, kątach liści występują owalne, różowawe owady pokryte białym wojłokiem. Rośliny są zniekształcone ich wzrost zostaje zahamowany.
Zwalczanie:
W przypadku występowania pojedynczych szkodników należy je usuwać mechanicznie. Przy większej ilości zaatakowanych roślin wykonać oprysk 2-3-krotnie, co 14 dni jednym ze środków:

 • Actellic 500 EC 0,1
 • Confidor 200 SL 0,08
 • Mospilan 20 SP 0,02

 

Wciornastki
(Thripidae)

Małe, podłużne, bardzo ruchliwe owady barwy żółtawej, szarej, czarnobrunatnej. Żerują na liściach w pobliżu nerwu głównego, charakterystycznym objawem żerowania jest srebrzyste zabarwienie powierzchni liścia i czarne punkty kału.
Zwalczanie:
Opryskiwać 2-krotnie co 10 dni preparatami:

 • Confidor 200 SL 0,08
 • Mospilan 20 SP 0,02

 

Mszyce
(Aphididae)

Owady żerują głównie na liściach ale również opanowują kwiaty i szypułki kwiatostanowe, w miejscach żerowania powstają odbarwienia i zniekształcenia tkanki. Mszyce wydzielają rosę miodową, co może przyczynić się do rozwoju grzybów sadzakowych, są wektorami chorób wirusowych.
Zwalczanie:
Pojedyncze owady niszczyć mechanicznie, przy nalocie większej ilości owadów opryskiwać rośliny środkiem owadobójczym.

 

Ziemiórki
(Sciaridae)

Szklistobiałe larwy muchówek długości 5-7 mm z czarną główką. Uszkadzają szczególnie młode korzenie i szyjki korzeniowe. Dorosłe muchówki żyją na podłożu a także obsiadają rośliny.
Zwalczanie:
W przypadku licznego pojawu larw rośliny podlać 2 razy, co 14 dni jednym z zoocydów:

 • Trigard 15 WP 0,1
 • Nomolt 150 EC 0,05
 • Cascade 050 EC 0,1

 

Rozkruszek korzeniowy
(Rhizoglyphus echinopus)

Szklistobiałe roztocze długości 1,1 mm z czerwonymi nogami i gnatosomą. Powodują zahamowanie wzrostu roślin. Rozwijają się w niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności.
Zwalczanie:
Podlać rośliny roztworem środka Actellic 500 EC 0,1

 

Skoczogonki
(Collembola)

Owady żyjące w podłożu wilgotnym, próchnicznym o zwięzłym składzie. Są one drobne, bezskrzydłe, białe lub szare. W nadmiarze mogą uszkadzać młode rośliny (liście) i korzenie.
Zwalczanie:
Polega na wymianie substratu i utrzymywaniu go w mniejszej wilgotności, rośliny można podlać jednym z preparatów:

 • Trigard 15 WP 0,1
 • Nomolt 150 S.C. 0,05
 • Cascade 050 EC 0,1

 

Krocionogi
(Diplopoda)

Stawonogi o wydłużonym, segmentowanym ciele z licznymi nogami, uszkadzają korzenie i szyjki korzeniowe, powodując zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin.
Zwalczanie:
Podłoże w szklarni zlać roztworem preparatu Methomex 200 SL 0,1 w ilości około 4 l cieczy na m2.

 

Parallelodiplosis cattleya

Na powietrznych korzeniach w dolnej ich części mogą pojawić się narośla, w których żerują żółtawobiaławe larwy dł. do 3 mm. Najczęściej atakują rośliny z rodzaju Cattleya, Dendrobium oraz Laelia.
Zwalczanie:
Usuwać części korzeni z naroślami, rośliny przesadzić, opryskać:

 • Actellic 500 EC 0,1
 • Confidor 200 SL 0,08
 • Mospilan 20 SP 0,02

 

Eurytoma orchidearum

Młode rośliny z rodzaju Cattleya i Laelia brunatnieją, zasychają ich wzrost jest zahamowany, na węzłach liściach i pędach pojawiają się narośla. Wewnątrz nich żerują białe beznogie larwy dł. 4 mm. Po przepoczwarczeniu wylatują z narośli imago.
Zwalczanie:
Zwalczanie polega na kontrolowaniu stanu roślin i usuwaniu ewentualnych narośli, zwalczanie chemiczne tymi samymi środkami co Parallelodiplosis cattleya.

 

Ślimaki
(Gastpropoda)

Żerują na liściach, płatkach kwiatowych i pąkach wygryzając nieregularne dość duże dziury. Na roślinach widać ślady śluzu.
Zwalczanie:
Rozkładać preparat między roślinami, rano zbierać zwabione ślimaki.

 • Anty - Ślimak Spiess 04 GB
 • Mesurol Schneckenkorn 04 GB
 • Ślimakol 06 GB

 

Choroby bakteryjne

Kwarantanna