WITAMY
PTMO
FORUM
BIOLOGIA
UPRAWA
GALERIA
ŹRÓDŁA
AUTORZY
NOWOŚCI
 

Jesteś tu: Uprawa / Problemy / Choroby i szkodniki


6. Kwarantanna

 

Kwarantanna to system organizacyjno-kontrolny, którego celem jest zapobieganie przenoszeniu chorób, szkodników i chwastów na nowe obszary. Opiera się na zbiorze przepisów i porozumień, także międzynarodowych, oraz na działalności instytucji będących częścią służb ochrony roślin. Przepisy i porozumienia ustalają zasady obrotu materiałem roślinnym w obrocie krajowym i międzynarodowym. Przepisy te określają wymagania dotyczące zdrowotności przewożonych roślin, potwierdzonej odpowiednimi dokumentami. Pozwalają na zatrzymywanie i niszczenie materiału roślinnego, którego stan zdrowotny wzbudza zastrzeżenia. Rozróżnia się kwarantannę zewnętrzną i wewnętrzną. Kwarantanna zewnętrzna ma na celu ochronę terytorium kraju przed nowymi patogenami, wewnętrzna natomiast zajmuje się hamowaniem rozprzestrzeniania się patogenów w kraju. Na podstawie porozumień międzynarodowych opracowywane są listy szkodników i chorób kwarantannowych. W razie wykrycia szkodnika kwarantannowego lub choroby należy niezwłocznie powiadomić najbliższy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

 

7. Literatura

Z. Borecki Nauka o chorobach roślin, PWRiL Warszawa 1996
Praca zbiorowa Ochrona roślin ozdobnych w szklarniach, PWRiL Warszawa 1991
Program Ochrony Roślin Hasło Ogrodnicze 6/2000

 

Szkodniki